Population of Cities in Ukraine (2021)

Source UN (World Population Prospects 2019)
Date09 Sep 2021

Ukraine cities population

Rank City Population Share (%) Change
20202021Population(%)
1 Kyiv (Kiev)2,988,1763,000,6046.9012,4280.42
2 Kharkiv1,429,0041,425,9873.28-3,017-0.21
3 Odesa1,009,2891,008,5082.32-781-0.08
4 Dnipro957,345951,8212.19-5,524-0.58
5 Donetsk905,530899,3252.07-6,205-0.69
6 Zaporizhzhya736,167731,9841.68-4,183-0.57
7 Lviv723,758722,4761.66-1,282-0.18
8 Kryvyi Rih618,706613,6961.41-5,010-0.81
9 Mykolaiv484,659482,8731.11-1,786-0.37
10 Mariupol439,509436,6441.00-2,865-0.65
11 Luhansk401,799398,5050.917-3,294-0.82
12 Sevastopol394,676397,1700.9142,4940.63
13 Vinnitsa375,311375,6420.8643310.09
14 Simferopol340,382340,1230.782-259-0.08
15 Makiivka338,827336,3820.774-2,445-0.72